tetelejurnal

Tetelu, Abibas, Pawasonic şi angroul Europa

Complexul Europa şi complexul românilor faţă de lumea civilizată, din perspectiva angro-ului Europa şi a Dragonului Roşu, cele Două Turnuri Gemene ale economiei româneşti.

Comentarii